4 steps to optimal drinking water hygiene

Drinkwaterhygiëne heeft een belangrijke invloed op ons welzijn en onze gezondheid. Het is daarom van belang dat drinkwaterinstallaties in gebouwen zorgvuldig ontworpen, gebouwd en gebruikt worden. GF Piping Systems levert systemen en producten die op een eenvoudige en efficiënte manier actief bijdragen tot een optimale drinkwaterhygiëne in grote gebouwen zoals hotels, rusthuizen, ziekenhuizen, sporthallen en appartementen.

Het integrale hygiëneconcept voor drinkwater van GF Piping Systems omvat vier essentiële krachtlijnen om ons drinkwater optimaal te beschermen: preventie, opvolging, interventie en risicoanalyse.  De voordelen van deze aanpak zijn legio en bovendien het meest uitgesproken bij bestaande installaties. We moeten immers rekening houden houden met de staat waarin de installatie zich bevindt, wanneer we er opnieuw hoogkwalitatief drinkwater in willen vervoeren. Gezien renovaties veelal in fases verlopen, kunnen preventieve maatregelen meestal enkel op specifieke momenten uitgevoerd worden. Thermische of chemische desinfectie daarentegen vormen dan weer de aangewezen aanpak bij interventies.
Preventie
Opvolging
Interventie
Risicoanalyse

Preventie

Onder het motto "beter voorkomen dan genezen" gaan we met enkele concrete preventieve maatregelen op het vlak van concept en werking van de installatie, de kwaliteit van het drinkwater tijdens het gebruik verbeteren.
 • Drinkwatersystemen met volle doorlaat, zonder dode zones
 • Thermisch – hydraulisch continu uitbalanceren
 • Drinkwaterverversing (flushing/doorspoelen)
 • Vermijden van kalkaanslag, corrosie en biofilm
Our solution for you
JRG Sanipex MT
Lees meer Lees minder
bezoek website Download
Our solution for you
Hycleen Automation System
Lees meer Lees minder
bezoek website Download
Our solution for you
INSTAFLEX
Lees meer Lees minder
bezoek website Download
Our solution for you
JRG LegioStop
Lees meer Lees minder
bezoek website Download

Hycleen Automation System

De optimale temperatuur van drinkwater, het geregeld verversen van drinkwater en een hygiënisch ontwerp van kleppen en leiding zijn de meest essentiële preventieve maatregelen om bacteriëngroei en legionellabesmetting te voorkomen.  GF Hycleen Automation System integreert dit alles in één concept!
 • Automatisch en vrij instelbaar thermisch-hydraulisch uitbalanceren
 • Automatisch en vrij instelbaar doorspoelen (flushen)
 • Automatische detectie van het type van de kleppen en hun ID's
 • Eenvoudige en duidelijke programmering van de systeemparameters 
 • Hygiënisch ontwerp van de regelafsluiters
 • Eenvoudige dimensionering zonder moeilijke berekeningen voor het uitbalanceren
 • Vrij instelbare lekflow
 • Automatische zelfreiningingscyclus voor de regelafsluiters

JRG Sanipex MT

In drinkwaterleidingen is het voorkomen van biofilm en bacteriëngroei (o.a. Legionella) essentieel. Het juiste leidingmateriaal en de verbindingen tussen de leidingcomponenten moeten zoveel mogelijk kalkafzetting en incrustaties tegengaan en corrosie voorkomen. GF Sanipex MT integreert al deze noodzakelijke voorwaarden.
 • Hoogwaardig en corrosievrij kunststof leidingsysteem 
 • Meerlagenbuis en verbindingsstukken met uiterst gladde binnenwanden
 • Hygiënisch ontwerp dmv volledig dode-zone-vrije overgangen en volle doorlaat

INSTAFLEX

In drinkwaterleidingen is het voorkomen  van biofilm en bacteriëngroei (o.a. Legionella) essentieel. Het juiste leidingmateriaal en de verbindingen tussen de leidingcomponenten moeten zoveel mogelijk kalkafzetting en incrustaties tegengaan en corrosie voorkomen. GF Instaflex integreert al deze noodzakelijke voorwaarden!
 • Hoogwaardig en corrosievrij kunststof leidingsysteem 
 • Buis en verbindingsstukken met uiterst gladde binnenwanden
 • Hygiënisch ontwerp van elektrolasverbindingen met volle doorlaat, zonder dode zones
 • Fittingen voor afnamepunten met doorstromingsontwerp

JRG LegioStop

Afsluiters zijn noodzakelijke en veel gebruikte componenten in een goed werkend drinkwaterleidingsysteem.  Om actief bij te dragen aan een optimale drinkwaterkwaliteit, is een hygiënisch ontwerp van de afsluiters essentieel.  De GF Legiostop afsluiters vervullen deze voorwaarde met verve.
 • Afsluiterslichaam uit hoogwaardig en corrosie bestendig brons
 • Spindel en zitting uit hoogwaardig roestvrij staal
 • Ontwerp met uitstekende doorlaat, zonder dode zones of insluitingen
 • Ontwerp dat incrustatie en afzetting (bv. kalk) voorkomt
 • Volstrekte scheiding tussen het bedieningsmechanisme en het drinkwater

Opvolging

Stagnatie van water en onaangepaste temperaturen kunnen leiden tot gevaarlijke microbiologische besmetting (bv. Legionella) en bacteriëngroei.  Door het nauwgezet opvolgen van de drinkwaterinstallatie en haar belangrijkste parameters zijn we zeker dat de drinkwaterkwaliteit steeds op het hoogst mogelijke niveau blijft.
 • Opvolging van de temperatuur in de installatie
 • Monstername van de hoeveelheid bacteriën
 • Monstername van de pathogene bacteriën
Our solution for you
Hycleen Automation System
Lees meer Lees minder
bezoek website Download

Hycleen Automation System

De optimale temperatuur van drinkwater en het geregeld verversen van drinkwater maken deel uit van de essentiële voorwaarden voor gezond drinkwater.  Het is echter ook van groot belang dat we deze voorwaarden nauwgezet opvolgen, zodat eventuele bijsturingen snel en efficiënt uitgevoerd kunnen worden.  GF Hycleen Automation System integreert dit alles in één concept.
 • Continue logging en opvolging van de temperaturen via de Master-monitor
 • Automatisch gegenereerde en exporteerbare rapporten
 • Automatische detectie van het type van de kleppen en hun ID's
 • Eenvoudige en duidelijke programmering van de systeemparameters
 • Opvolging ook mogelijk via eenvoudige koppeling aan PC, GTC, tablet en smartphone

Interventie

Wanneer hoge aantallen microben of pathogene microben gedetecteerd worden in het drinkwater, is dit veelal toe te schrijven aan een gebrek aan preventieve maatregelen.  Het uitvoeren van interventies dient enkel als laatste redmiddel redmiddel om een hoge drinkwaterkwaliteit veilig te stellen.
 • Thermische desinfectie
 • Chemische desinfectie
Our solution for you
Hycleen Automation System
Lees meer Lees minder
bezoek website Download

Hycleen Automation System

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Soms is genezen echter noodzakelijk als er een microbiologische besmetting in het drinkwater wordt vastgesteld. Thermische desinfectie is hierbij een efficiënte en veilige methode.  GF Hycleen Automation System brengt ons drinkwater opnieuw naar het gewenste veilige niveau!
 • Eenvoudige en vrij programmeerbare thermische desinfectieprocedure
 • Duidelijke visualisatie en automatische logging/opvolging van de thermische desinfectieprocedure

 

Risicoanalyse

Nu en dan treden er belangrijke veranderingen op in het gebruik van een gebouw en de drinkwaterinstallatie, of voeren de drinkwaterleveranciers zelf bepaalde aanpassingen uit. In zulke gevallen is het aangewezen om een nieuwe analyse van de drinkwaterhygiëne uit te voeren en eventueel een aantal maatregelen bij te sturen.
 • Analyse op basis van opvolging van temperatuur en flow
 • Analyse op basis van monstername
 • Mogelijkheden op interventie via Hycleen Automation System (flush, thermische desinfectie) en Hycleen Des 30 (chemische desinfectie)
Our solution for you
Hycleen Automation System
Lees meer Lees minder
bezoek website Download

Hycleen Automation System

De optimale temperatuur van drinkwater en het geregeld verversen van drinkwater maken deel uit van de essentiële voorwaarden voor gezond drinkwater.  Het is echter ook van groot belang dat we deze voorwaarden nauwgezet opvolgen, zodat eventuele bijsturingen snel en efficiënt mogelijk worden.  GF Hycleen Automation System integreert dit alles in één concept!
 • Continue logging en opvolging van de temperaturen via de Master-monitor
 • Automatisch gegenereerde en exporteerbare rapporten
 • Automatische detectie van het type van de kleppen en hun ID's
 • Eenvoudige en duidelijke programmering van de systeemparameters
 • Opvolging ook mogelijk via eenvoudige koppeling aan PC, GTC, tablet en smartphone
 • Thermische desinfectie

Contacteer onze expert

EXPERT

Vind een verkoopkantoor in uw buurt